INNOWACJA PEDAGOGICZNA – LOGISTYKA W SPORCIE

Drukuj

logistyka w sporcieAdresatami innowacji są uczniowie klasy I i II technikum w zawodzie technik logistyk Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 4 listopada do 8 czerwca 2020 roku z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik logistyka, wychowania fizycznego, informatyk i matematyki  jako element godziny lekcyjnych oraz w ramach zajęć dodatkowych Laboratorium logistyczne  realizowanych raz w  miesiącu.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei prowadzenia zajęć w których przekazywane treści oraz umiejętności związane z kształceniem zawodowym pozwalają uczniowi wdrożyć zdobyte umiejętności w proces organizacji imprez sportowych na terenie szkoły. Prowadzone zajęcia pozwolą poznać młodym ludziom zasady organizacji imprez sportowych oraz imprez masowych, zasad i procedur z zakresu poszczególnych dyscyplin sportowych oraz potrzeb zarówno organizatora jak i uczestników imprezy sportowej.   Zdobyta wiedza wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie atrakcyjności absolwentów kierunku technik logistyk na rynku pracy, zwłaszcza, że w obecnych czasach logistyka  jest spotykana niemal w każdej dziedzinie życia.
Realizując powyższe założenia nawiązana zostanie współpraca ze Szkolnym Kołem Strzeleckim, Szkolnym Kołem Fotograficzno-Filmowym „Klaps” oraz z Klubem Sportowym „Górnik Kłodawa” oraz Zespołem Tanecznym „Gama”.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do pogłębiana wiedzy i umiejętności związanych z logistyką oraz sportem. Dzięki prowadzonym zajęciom uczniowie będą mogli praktycznie wykonywać obowiązki zawodowe.
Innowacja Logistyka w sporcie jest  odpowiedzią na potrzeby uczniów związane z chęcią uczestnictwa i zdobywania wiedzy podczas zajęć dodatkowych związanych z praktycznym wykorzystaniem zagadnień logistycznych, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym  uczniów.
Autorami innowacji są nauczyciele: Aleksandra Arkuszewska,  Krzysztof Arkuszewski, Małgorzata Stegenda i Ewa Pawlak.
Nauczycielami wspomagającymi realizowane działania są: Mariola Główczyńska, Paweł Paluszkiewicz, Anna Ostrowska i Paweł Ostrowski.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews