Koło INFO-TECH

Drukuj

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie od 6 lat działa Koło INFOTECH.


Głównym celem  koła jest propagowanie  wśród młodzieży wykorzystywania środków informatycznych i technicznych w życiu codziennym. Uczniowie mają do  dyspozycji salę informatyczną nr 6. ajęcia odbywają się w miarę potrzeb uczniów. Nauczyciele prowadzą też dyżury w trakcie przerw międzylekcyjnych, które umożliwiają skorzystanie z pracowni. W tym czasie odbywają się w ramach koła video-kursy z obsługi różnych programów komputerowych, np. CorelDraw,  Photoshop, GIMP, MovieMaker, Live-Studio, podstawy programowania, tworzenie stron WWW.  

Również w tym czasie mogą skorzystać z pracowni wszyscy uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera czy Internetu poza szkołą.

Opiekę nad kołem INFO-TECH pełnią:

           

 mgr Krzysztof Arkuszewski                           mgr Aleksandra Arkuszewska

 Członkowie koła to uczniowie klas:

- I TI, IITI, III TI, IV TI

Najaktywnijszymi członkami koła sa:

Jacek Brzeziński klasa ITI
Sebastian Michalak klasa ITI
Damian Kamiński klasa ITI
Eryk Białas klasa ITI

Zajęcia w kole INFO-TECH są nieobowiązkowe.
Zapraszamy Wszystkich, którzy chcą skorzystać ze szkolnej pracowni komputerowej nr 6.

Prace uczniów wykonane w ramach koła: