Od 8 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku uczniowie klas technikum logistycznego wezmą udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Koło Naukowe Logistyka przy Politechnice Poznańskiej.

Jak co rokuna organizowanych przez studentów i wykładowców warsztatachporuszane będą zagadnienia związane z szeroko pojętą logistyką iprocesami towarzyszącymi - magazynowaniem oraz transportem.

Klasy biorące udział w wydarzeniu: ITL, ITEL, IITL, IIITL, opiekun Aleksandra Arkuszewska.

Dziś klasa ITL wzięła udział w wykładzie „Logistyka w praktyce” prowadzonym przez dr inż.Ireneusza Ganie oraz w warsztatach „Zasada Pareto". Na prelekcji uczniowie poszerzą wiedzę na temat zasady Pareto.

Kolejne dni to kolejne wykłady i warsztaty,np.:

•„Mapowanie procesów”,

•„Pan tu nie stał!”,

•„Ładunek - klasyfikacje, rodzaje i narażenia",

•„Lokalizacja magazynu, przypadek czy przemyślane działanie?",

•„Planner zadań logistyka",

•„Zarządzania zasobami i ograniczanie strat w logistyce."

Udział w takim wydarzeniu pozwala na rozwijanie wiedzy, umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za umożliwienie udziału w wykładach i warsztatach.