INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zadania pn.:„Dostawa pomocy dydaktycznych dla ZSOiT w Kłodawie”

Informacja w załączniku.