Załączniki do projektu:
1. Regulamin
2. Plan zajęć