"Krzyżowa", czyli krótka historia współpracy średniej szkoły z prowincjonalnego miasteczka, gdzieś na wschodnim krańcu Wielkopolski
z Humboldtgymnasium z Hanoweru oraz Erich-Kästner-Gymnasium z Laatzen

Statystyka:

1. Nawiązanie współpracy z Humboldtschule z Hanoweru z inicjatywy absolwenta i byłego nauczyciela Adama Malińskiego: wrzesień 2002
2. Charakter współpracy: coroczne (cykliczne) spotkanie integracyjne uczniów z Humboldschule i ZSP w Kłodawie
3. Dotychczasowa liczba uczestników z ZSP z Kłodawy: 398 uczniów
4. Ilość spotkań integracyjnych: 12

Cele:

1. Przybliżenie uczniom zarówno polskim jak i niemieckim trudnych czasem do zaakceptowania elementów wspólnej historii,
2. Likwidowanie uprzedzeń i zachowań ksenofobicznych,
3. Nawiązanie nowych kontaktów, często osobistych, które w większości przypadków przeradzają się w trwałe przyjaźnie oraz pielęgnowanie już istniejących.
4. Komunikowanie w obcym języku- niemieckim lub angielskim, jako możliwość zweryfikowania swoich kompetencji językowych,
5. Wspólne zwiedzanie miejsc pamięci ( KL Auschwitz, Gross-Rosen),
6. Kontynuowanie współpracy.

Zaangażowani nauczyciele:

z Humboldtschule:

Anneliese Schmidt - inicjatorka współpracy z ZSP w Kłodawie, nieustająca w działaniach o kontynuację projektu, pokonująca wszelkie problemy, wynikające z działań organizacyjnych, dobry duch przedsięwzięcia, od 2012 roku ? wicedyrektor Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen
Joachim Plenge - nauczyciel historii, permanentnie wspierający projekt i jego realizację, zarażający optymizmem, wraz z Anneliese tworzą tę charakterystyczną dla Krzyżowej atmosferę?

z ZSP w Kłodawie:
Iwona Ćmielewska - autorka niniejszego tekstu, odpowiedzialna za Projekt ze strony polskiej.

Nauczyciele, którzy uczestniczyli dotychczas w Projekcie "Krzyżowa":

Iwona Ćmielewska - 12 spotkań
Anna Cichocka - 6
Karolina Szkudlarek- 4
Joanna Szczepańska - 2
Danuta Ostrowska - 2
Aneta Modrzejewska - 2
Paweł Paluszkiewicz - 2
Grażyna Michałkiewicz - 2
Anna Tomczyk - 1
Justyna Ziemlewska - 1

Od roku 2012 kontynuacja spotkań integracyjnych z nową szkołą partnerską:
Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen

Tyle statystyka. Ale przecież nie statystyka stanowi o tej wyjątkowej atmosferze w Krzyżowej. Jak się to wszystko zaczęło? W 2002 roku nauczycielka języka niemieckiego i religii w Humboldtschule z Hanoweru, Pani Anneliese Schmidt, zdecydowała się na współpracę ze szkołą polską . Mając do wyboru renomowane liceum z Warszawy i prowincjonalną szkołę z ? Kłodawy , wybrała tę drugą ?Celem było zorganizowanie spotkania integracyjnego w Krzyżowej. To pierwsze spotkanie, jakkolwiek, owocne i spełniające swoje założenia, było lekkim badaniem gruntu.
Obie strony liczyły na dalszą współpracę ze świadomością problemów związanych z ewentualną organizacją kolejnego spotkania. Już wtedy wiedzieliśmy jednak (Anneliese, Joachim, Iwona), że nie wolno nam zaprzepaścić tej szansy na bliższą i trwałą współpracą.

Jak rozumiemy nasz wspólny projekt "Krzyżowa"?

Postronna osoba powie: wycieczka szkolna. Nic bardziej mylnego. Przez te wszystkie lata i odbyte spotkania nikt z naszych uczestników nie użył takiego określenia.
Dlaczego?
Bo Krzyżowa to wspólna praca ,trud organizacyjny, odpowiedzialność za przebieg spotkania, przygotowanie merytoryczne, troska, by bezpiecznie przyjechać i wrócić, bo to wspólna powikłana historia, która przeraża, dzieli?, ale od 2002 również łączy.

Trudne chwile..?

Owszem były. Dotyczyły różnych płaszczyzn. Zwiedzanie Oświęcimia i Gross Rosen. Jak wspólnie podjąć temat następnego dnia? Czy dokonać refleksji osobno w grupie polskiej i niemieckiej, czy zorganizować warsztaty w grupach mieszanych? A może wspólna dyskusja i próba zmierzenia się z tym problemem w plenum? Czy wszyscy Niemcy to faszyści, czy wszyscy Polacy to ofiary? Jak skonfrontować młodych ludzi uczestniczących w kolejnych spotkaniach integracyjnych z przytłaczającą rzeczywistością Wojny Światowej i jej powikłanego dziedzictwa?

Ujmujące momenty?

Było ich wiele. Wspólne złożenie kwiatów pod Ścianą Śmierci w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, czy czerwiec 2006 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Reprezentacje Polski i Niemiec w jednej grupie. Piwnica w Pałacu, młodzież niemiecka kibicuje polskiej reprezentacji, uczniowie z Kłodawy "jedenastce" niemieckiej. Tego dnia drużyny narodowe nie grały przeciw sobie.

Dokumentacja:

W dorobku (jako grupa polsko- niemiecka) mamy:
- 2 broszury w języku niemieckim,
- 5 broszur w języku polskim
- link na stronie Fundacji (2005)
- 12 filmów z pobytu w Krzyżowej
- informacje w lokalnej prasie wielkopolskiej
- setki zdjęć, dokumentujących wspólne działania

Wizyty

W listopadzie 2002 troje nauczycieli z ZSP w Kłodawie: Iwona Ćmielewska, Izabela Dzięgielewska i Radosław Mikołajczyk zwiedzili Humboldtschule w Hanowerze. Mieliśmy możliwość hospitować lekcje prowadzone przez naszych przyjaciół, a także spotkać się z ówczesnym dyrektorem szkoły, Panem P.Fischer, który wyraził zadowolenie z zainicjowanego projektu oraz nadzieję, na jego kontynuację.

Wsparcie

Aktywność obu szkół, Humboldtschule i ZSP w Kłodawie, w przygotowaniu i realizacji Projektu "Krzyżowa", od samego początku wspierana była finansowo przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie oraz merytorycznie przez pracowników Fundacji "Krzyżowa". Bez tej daleko idącej pomocy w kwestiach finansowych, logistycznych i programowych, projekt zapewne nie doszedłby do skutku lub zatracił na intensywności już w poprzednich latach. Dzięki zaangażowaniu rzeszy ludzi, mamy szansę zawitać do Krzyżowej również w bieżącym roku. Ten sukces jest udziałem wielu osób, Pana Rafała Borkowskiego, Pani Annemarie Franke, Pani Renaty Bardzik- Miłosz, a nade wszystko Pani Moniki Kretschmann, siły fachowej w kwestiach, merytorycznych i programowych.
Oprócz wymienionych gremiów, otrzymaliśmy również wsparcie finansowe lub/i rzeczowe od: Starostwa Powiatowego w Kole, Kopalni Soli "Kłodawa" w Kłodawie, Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, a także Rady Rodziców ZSP w Kłodawie.

Za tę wymierną pomoc w realizacji naszego projektu jesteśmy wdzięczni wszystkim wymienionym, mając nadzieję na dalsze wsparcie i współpracę.