W ramach projektu W KOLE WIEDZY I KOMPETENCJI grupa uczniów z klasy III A LO ma możliwość zdobywania wiedzy w nieco inny sposób niż na typowej lekcji. Uczniowie pracują z mapami interaktywnymi, mapami konturowymi poszerzając wiedzę objętą programem nauczania. Dzisiaj wybraliśmy się na spacer wokół szkoły sprawdzić co się zmieniło wraz z nadejściem wiosny. Nie zwracamy uwagi każdego dnia i nie doceniamy tego co mamy- a przecież wieloletnią pracę starszych koleżanek i kolegów wykonaną pod okiem p. Marioli Główczyńskiej i p. Anny Ratajczyk warto dostrzec. Na Światowy Dzień Ochrony Środowiska tj 05.06 przygotujemy obszerną prezentację i będziemy mogli pokazać jak zmieniło się otoczenie wokół naszej szkoły przez 16 lat.