14.06.uczniowie klasy III A LO na zajęciach z geografii w ramach projektu W KOLE WIEDZY I KOMPETENCJI przeprowadzili grę terenową. Wykorzystali kompasy i mapę terenu. Wykonali schematyczny plan, wyznaczyli dwie krótkie trasy, obliczyli odległość tras w rzeczywistości i przeliczając ze skali mapy oraz wskazali kierunki wg których się przemieszczali.

Zespół uczniów podzielony był na dwie grupy- wzajemnie opracowali dla siebie plan trasy - ćwiczenie w terenie przebiegało sprawnie, było fajną powtórką wiedzy z wykorzystaniem w/w umiejętności.