W pierwszym kwartale 2024 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kole w roli współorganizatora, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz pod patronatem poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Inicjatywa w zakresie edukacji historycznej o najnowszych dziejach Polski była adresowana dla Uczniów szkół ponadpodstawowych na obszarze powiatu kolskiego.

Rywalizacja była podzielona na dwa zasadnicze obszary: część literacką (napisanie pracy na wybrany temat) oraz część plastyczną. Termin zgłaszania prac konkursowych upływał 25 marca 2024 roku. W przedsięwzięciu wzięli udział Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych imienia Władysława i Stanisława Grabskich oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kole.

Piątego kwietnia nastąpiła uroczysta Gala Wręczenia Nagród połączona z częścią artystyczną w wykonaniu Uczniów ZSOiT w Kłodawie.
W wyniku decyzji Komisji Konkursowej lista Laureatów przedstawia się następująco:
Część literacka: Pierwsze miejsce – Szymon Fabiański, Uczeń klasy IV Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Drugie miejsce – Kacper Nowak, Uczeń klasy I Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. Trzecie miejsce – Maciej Kantorski, Uczeń klasy I Technikum Logistycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie.

Część plastyczna: Pierwsze miejsce (ex aequo) Mateusz Powietrzyński, Uczeń klasy I Technikum Logistycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz Bartosz Powietrzyński, Uczeń klasy I Technikum Logistycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie. Drugie miejsce – Amelia Jarecka, Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole. Trzecie miejsce – Aleksandra Ostrowska, Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Finał Konkursu uświetniła obecność Starosty Kolskiego, Pana Roberta Kropidłowskiego oraz Skarbnika Miasta i Gminy Kłodawa, Pana Grzegorza Dzięgielewskiego.

Wszystkim Laureatom składany najserdeczniejsze gratulacje i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!