W piątek 26 kwietnia dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły i przedstawiciele społeczności uczniowskiej pożegnali absolwentów klasy IV A liceum ogólnokształcącego i V technikum informatycznego oraz logistyczno – elektrycznego. W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: pani Dorota Szkudlarek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kole oraz Burmistrz Miasta Kłodawy pan Piotr Michalak. Po przemówieniach pana dyrektora i zaproszonych gości uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Nie zabrakło świadectw z wyróżnieniem. W tym roku aż 13 uczniów zostało uhonorowanych Medalem Najlepszego Absolwenta. Najwyższe średnie uzyskały dwie uczennice liceum – Anna Kruszyna i Alicja Mikołajczyk. Wielu absolwentów odebrało nagrody m.in. za pracę społeczną i aktywność sportową. Na zakończenie uroczystości absolwenci i młodsi uczniowie zaśpiewali piosenki i zatańczyli walca angielskiego.