Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie:

 

Dyrektor Jerzy Markowski W-ce dyrektor Radosław Mikołajczyk