Dnia 13.04.2023r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie odbyła się druga edycja Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów.

Maraton Matematyczny to projekt skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Kolskiego, którego koordynatorem jest Pani Mariola Główczyńska, a autorką i realizatorką projektu jest nauczycielka matematyki Pani Aneta Modrzejewska. Projekt Maraton Matematyczny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie organizowany jest od 2014r. dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kole.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych.

Organizatorem II Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów jest Starostwo Powiatowe w Kole i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Kolskiego.

Do udziału w II Maratonie Matematycznym Ósmoklasistów zgłosiło się 16 szkół podstawowych z naszego powiatu:


1. Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej
2. Szkoła Podstawowa w Lubońku
3. Szkoła Podstawowa w Korzeczniku Stowarzyszenie Korzecznik
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbiu
5. Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej
6. Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim
7. Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
8. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokiem
9. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu
10. Szkoła Podstawowa w Dobrowie
11. Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym
12. Szkoła Podstawowa w Brdowie Zespół Szkół w Brdowie
13. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie
14. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
15. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu
16. Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Każdą szkołę reprezentowały jedna lub dwie drużyny dwuosobowe. Łącznie w konkursie wzięło udział 54 uczestników. Uczestnicy maratonu zmierzyli się 35 zadaniami z różnych działów matematyki, z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej, które należało rozwiązać w ciągu 90 minut. Zacięta rywalizacja, wyrównany i wysoki poziom reprezentowany przez młodzież generował ogromne emocje. Dodatkowo fantastyczna, przyjazna atmosfera oraz ogromna popularność konkursu sprawiły, że tegoroczną edycję możemy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Ósmoklasiści mieli również okazję poznać swoich uzdolnionych matematycznie rówieśników z całego powiatu oraz podjąć wyzwanie tzw. zdrowej rywalizacji. Konkurs uczy również zasad pracy zespołowej, a także kształtuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych – jak panować nad emocjami i przyjmować gorycz porażki lub słodycz zwycięstwa. Maraton jest także okazją dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych do wymiany ciekawych doświadczeń i metod stosowanych w pracy dydaktycznej z uczniami.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie chętnie włączyli się w organizację maratonu przygotowując dla swoich młodszych kolegów różne atrakcje, między innymi prezentację multimedialną, w której zamieścili zdjęcia z poprzednich maratonów. Zabawnym elementem była również familiada, którą poprowadziła Pani Anna Tomczyk.

Nad całością czuwali nauczyciele: Pani Anna Ostrowska, Pani Anna Tomczyk, Pani Barbara Rutkowska i Pani Ewa Pawlak, które chętnie angażują się w organizację Maratonu Matematycznego. Po zakończeniu zmagań z zadaniami matematycznymi i sprawdzeniu wyników rozdane zostały puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników maratonu, które wręczyli dyrektor szkoły Pan Jerzy Markowski, dyrektor Pan Radosław Mikołajczyk i Pani Małgorzata Gutkowska – Dyrektor Banku PKO BP w Kłodawie.

Tegorocznymi Laureatami II Maratonu Matematycznego Ósmoklasistów zostali:
🏆I miejsce: Maja Baryła i Marta Witkowska (Zespół Szkół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu)
🏆II miejsce: Amelia Świgoń i Rafał Malak (Szkoła Podstawowa w Przedczu)
🏆III miejsce: Oliwia Stasiak i Kryspin Nowak (Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim)
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kole, Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, Posła na Sejm RP Pana Leszka Galembę, Radnego Powiatu Kolskiego Pana Marka Marciniaka oraz Bank PKO BP w Kłodawie.

Dyrekcja ZSOiT w Kłodawie składa serdeczne podziękowania dyrektorom Szkół Powiatu Kolskiego, nauczycielom matematyki oraz uczestnikom konkursu życząc jednocześnie powodzenia na egzaminach Ósmoklasistów