27 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:
- Kornelia Pietrzak 4A
- Igor Kaźmierski 5TE/TL
- Jakub Kołodziejski 5TI
- Agata Markowska-Ratajczyk
- Anna Ostrowska
- Aleksandra Arkuszewska
zgodnie z ordynacją wyborczą ZSOiT w Kłodawie po obliczeniu głosów podaje do wiadomości wyniki:
- uprawnionych do głosowania: 428 uczniów
- oddano głosów – 342,
w tym:
- głosy ważne – 338
- głosy nieważne – 4
frekwencja wyniosła – 79,9%

Na podstawie wyników, Szkolna Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym SU zostaje:
🏆 🥇Ostrowska Aleksandra – 2BLO.
🏆 Ponadto zgodnie z ordynacją wyborczą w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
2. 🥈Bartłomiejczak Piotr – 1TI - zastępca Przewodniczącego SU
3. 🥉Kowalewski Antoni – 2TG/TL
4. 🏅Cieniecka Gabriela – 2TL
5. 🏅Siwińska Kinga – 1A
6. 🏅Kucia Maja – 2A
7. 🏅Patora Wanessa – 2A
8. 🏅Kaźmirowska Sandra – 2B

Szczegółowy protokół pozostaje do wglądu u opiekunów SU.
Wszystkim kandydatom, gratulujemy!