Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez wydział filologiczny i logopedyczny Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu „Środy z polonistyką”. Tym razem młodzież zapoznała się z tekstami literackimi spoza obowiązującego kanonu lektur, m.in. „ Transakcją wojny chocimskiej” Wacława Potockiego czy „ Medalionami” Zofii Nałkowskiej. Tego rodzaju wykłady stanowią ciekawą alternatywą dla tradycyjnych lekcji odbywających się w szkole.