UWAGA UCZNIOWIE!
TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA - EUROPRAKTYKI DLA KŁODAWY”

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Rekrutacji. Chęć uczestnictwa w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny w sekretariacie szkoły.
Termin składania zgłoszeń : styczeń 2024r. – marzec 06.03.2024r.
Ogłoszenie listy nastąpi 15.03.2024r o godzinie 10.00, uczniowi przysługuję prawo do wglądu w ocenę oraz prawo wniesienia odwołania od decyzji komisji.
Czas na odwołanie upływa 21.03.2024 o godzinie 10.00
Rekrutacja będzie skierowana do uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk oraz technik elektryk.
Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów zdobytych w procedurze rekrutacji.
Limit miejsc na poszczególne kierunki kształcenia wynosi:
• technik logistyk –10 osób
• technik informatyk– 10 osób
• technik elektryk– 10 osób